“Công thức hóa học chỉ là một phần của câu chuyện về tác dụng. Đôi khi, cùng một công thức hóa học nhưng chỉ cần sai khác một dạng đồng phân quang học thì tác dụng có lợi cũng có thể sẽ bị thay thế bằng một tác dụng trái ngược hoặc vô cùng nguy hiểm” – Dược sĩ Tiến

Home / CHĂM SÓC DA / Công nghệ trị nám nội khoa NutraCeuticals – xu hướng 2017 / “Công thức hóa học chỉ là một phần của câu chuyện về tác dụng. Đôi khi, cùng một công thức hóa học nhưng chỉ cần sai khác một dạng đồng phân quang học thì tác dụng có lợi cũng có thể sẽ bị thay thế bằng một tác dụng trái ngược hoặc vô cùng nguy hiểm” – Dược sĩ Tiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


0.00